Zebrał się Sejm Dzieci i Młodzieży

Dziś odbywa się sesja obrad Sejmu Dzieci i Młodzieży. Jej temat brzmi: “Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej”.
Sejm Dzieci i Młodzieży to projekt edukacyjny, który ma kształtować postawy obywatelskie, szerzyć wśród młodzieży wiedzę o zasadach funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej, a od kilku lat ma także aktywizować młodych ludzi do działania na rzecz ich środowisk lokalnych.
Sejm Dzieci i Młodzieży

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *