Rada krajowa PO

W Warszawie obraduje rada krajowa PO. Ma ona powołać zespół, który przygotuje ofertę programową na przyszłoroczne wybory samorządowe opartą o tezy zawarte w przyjętej jesienią zeszłego roku deklaracji programowej pt. “Polska Obywatelska 2.0”. W deklaracji jest mowa m.in. o likwidacji urzędu wojewody i tym samym – zwiększeniu uprawnień marszałka województwa, a także o przekazaniu większej, niż obecnie, części dochodów z PIT samorządom. Program na wybory samorządowe zostanie przyjęty na konwencji partii we wrześniu.
Obrady rady krajowej PO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *