Wysłuchanie publiczne dotyczące projektu ustawy o SN

O godzinie 12 w Sejmie rozpoczęło się wysłuchanie publiczne z udziałem sędziów i prawników w sprawie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Biorą w nim udział politycy, a także m.in. profesorowie Adam Strzembosz i Andrzej Rzepliński.

– Czuję się w tej sytuacji jak w swoistym matriksie. W ostatnich miesiącach każdy dzień przynosi istotne z punktu widzenia informacje w kwestii pytania, które w 1992 roku zadał Jan Olszewski “czyja jest Polska?” – mówił profesor Andrzej Rzepliński we wprowadzeniu do wysłuchania. – Reprezentuję zawód sędziowski. Sędzią jest się do samej śmierci, tak jak lekarzem. Zawód sędziego jest jednym z podstawowych w życiu każdego społeczeństwa i narodu. Jest kilka zawodów bez których nie możemy się obyć – kontynuował. 

Rzepliński zaznaczał, że w konstytucji zawartych jest szereg norm regulujących odpowiedzialność sędziego. – Dziennie w Polsce zapada około 17 tysięcy orzeczeń – mówił były prezes TK. 

– Bardzo się martwimy o Polskę. Wczorajsze wieczorne spotkanie pokazało, jak bardzo dla Polaków jest istotne to miejsce, Sąd Najwyższy. Najważniejszy pałac sprawiedliwości. Zgromadziliśmy się tam, aby pokazać, jak bardzo nam zależy na jego randze. Ustawa o Sądzie Najwyższym domyka system sądowniczy, nikt tego nie zapowiadał w kampanii wyborczej. To kłamstwo. Nikt nie mówił “zniszczymy sądownictwo, nie będzie trójpodziału władzy” – podkreślał Rzepliński. 

– Apeluję z tego miejsca do prezydenta RP: niech pan nie robi tego Polsce! Bardzo pana proszę o aktywny udział, poprzez swoich prawników, w pracach – dodał. 

Rzepliński przypominał, że z punktu widzenia konstytucji nie można skrócić kadencji I prezesa Sądu Najwyższego.

Zaproszenie na wysłuchanie przyjęli także: obecna I prezes SN Małgorzata Gersdorf, przewodniczący KRS Dariusz Zawistowski, szef Stowarzyszenia Sędziów Polskich “Iustitia” Krystian Markiewicz, przedstawiciele dwóch samorządów zawodowych: szef Naczelnej Rady Adwokackiej mec. Jacek Trela i szef Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz.

W środę wieczorem na stronach Sejmu został opublikowany projekt PiS dotyczący Sądu Najwyższego, który przewiduje m. in. trzy nowe izby SN, zmiany w trybie powoływania sędziów SN i umożliwienie przeniesienia obecnych sędziów SN w stan spoczynku. Projekt przewiduje, że “z dniem następującym po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy sędziowie SN, powołani na podstawie przepisów dotychczasowych, przechodzą w stan spoczynku, z wyjątkiem sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *