Obchody 73 rocznicy wybuchu powstania warszawskiego

Rozpoczęły się obchody 73 rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. We mszy św. przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego na pl. Krasińskich w Warszawie, której przewodniczył biskup polowy, uczestniczyli m.in.: prezydent Andrzej Duda, uczestnicy Powstania Warszawskiego, żołnierze Armii Krajowej, kombatanci, przedstawiciele wojska, harcerze, mieszkańcy i władze stolicy, a także prezes PiS Jarosław Kaczyński i członkowie rządu. Po mszy odbył się Apel Pamięci. Jego tekst uzgodnili przedstawiciele resortu obrony narodowej i powstańców warszawskich. W apelu są wymieniani nie tylko ci, którzy polegli, ale także np. dowódcy powstania warszawskiego, którzy zmarli śmiercią naturalną. Dodana została także grupa kilku osób, które są zasłużone w kultywowaniu pamięci o powstaniu warszawskim.
Obchody 73 rocznicy wybuchu powstania warszawskiego

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *