Ponad 100 tys. cudzoziemców złożyło wnioski o zezwolenia na pobyt w Polsce

Urząd do Spraw Cudzoziemców informuje, że ponad 100 tys. osób złożyło w tym roku wnioski o zezwolenia na pobyt w Polsce. Dla porównania – w całym 2015 roku złożono ich 108 tys. Prośbę najczęściej kierują obywatele Ukrainy.

Dla porównania w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2016 r. wnioski o zezwolenia na pobyt złożyło 73 tys. cudzoziemców, a w tym samym okresie 2015 r. – 55 tys. osób. W tym roku zauważalny jest więc wzrost liczby postępowań odpowiednio o 40 w stosunku do 2016 r. i 86 proc. w stosunku do 2015 r.

Oprócz 66 tys. obywateli Ukrainy, najwięcej wniosków złożyli obywatele Białorusi (5 tys.), Indii (4 tys.), Chin (3,5 tys.) oraz Wietnamu (3 tys.). Zdecydowana większość – 87 proc. spraw dotyczy zezwoleń na pobyt czasowy, uprawniających do przebywania w Polsce do 3 lat. Cudzoziemcy uzasadniają swoje wnioski głównie chęcią podjęcia pracy.

Cudzoziemcy, którzy chcą zamieszkać w Polsce (przez okres dłuższy niż zezwala na to wiza) mogą ubiegać się o odpowiednie zezwolenie w urzędach wojewódzkich. W tym roku najwięcej wniosków wpłynęło do Wojewody Mazowieckiego – 34 tys., Wojewody Dolnośląskiego – 10 tys., Wojewody Małopolskiego – 9,5 tys. oraz Wojewody Wielkopolskiego – 9 tys.

W połowie lipca MSWiA zapowiedziało zwiększenie środków na obsługę cudzoziemców. Wojewodowie otrzymają dodatkowe 42 mln zł na usprawnienie obsługi obcokrajowców.

Aktualne dane dot. imigracji do Polski można śledzić na portalu migracje.gov.pl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *