“DGP”: Nawet kilkadziesiąt tysięcy nierozpatrzonych wniosków 500 plus

“Dziennik Gazeta Prawna” donosi, że nawet kilkadziesiąt tysięcy wniosków 500 plus z poprzedniego naboru nie zostało rozpatrzonych do dzisiaj. Rodzice mają czekać już ponad rok na decyzje związane z uzyskaniem świadczeń.

Dziennikarze “DGP” ustalili, że w kraju zalega nawet kilkadziesiąt tysięcy nierozpatrzonych wniosków 500 plus, które przyjmowane były jeszcze w kwietniu 2016 roku.

Chodzi głównie o decyzje wydawane w sprawach transgranicznych, kiedy jeden z rodziców przebywa za granicą. Takie wnioski nie przyjmują gminy, tylko podległe marszałkom województw regionalne ośrodki pomocy społecznej (ROPS).

Dziennik podaje, że przykładowo na Podkarpaciu, od 1 kwietnia 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku wpłynęło 9479 takich wniosków, z czego 3091 nie zostało do tej pory rozpatrzonych.

W Małopolsce jest jeszcze gorzej – stan na koniec czerwca pokazuje, że w Krakowie na rozpatrzenie wciąż czeka ponad 9,2 tys. spraw, w tym 7 tys. jeszcze z ubiegłego roku.

Gazeta wyjaśnia, że zaległości wynikają z tego, że jeśli w rodzinie korzystającej ze świadczenia wychowawczego – jeden z rodziców mieszka lub pracuje za granicą –  zastosowania mają unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Postępowania w tych sprawach stają się przez to skomplikowane – trzeba zebrać dodatkowe dokumenty i wyjaśnienia, w tym z instytucji zagranicznych.

Dodatkowo przepisy unijne nie zawierają precyzyjnych terminów.

Więcej: “Dziennik Gazeta Prawna”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *